www.chrzan.cemesta.com

 

Misjonarz (łac. ) – osoba wysłana przez kościół lub związek wyznaniowy w celu szerzenia wiary chrześcijańskiej według słów Jezusa Chrystusa „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody" (Mt 28,19).

Obecnie najwięcej polskich misjonarzy pracuje w Afryce (924), Ameryce Południowej i Środkowej (829), Azji (304) [dane: 2011 r.].

Misjonarz zakonny i świecki w kościele katolickim

Również kapłan, ojciec, brat zakonny należący do zakonu o specjalności misyjnej lub osoba świecka, prowadząca działalność misyjną. Może to być też ksiądz diecezjalny, który po przejściu rocznego kursu zostaje głosicielem Ewangelii. Misjonarkami nazywamy siostry zakonne, które często u boku kapłanów posługują miejscowej ludności.

Zakony misyjne

Franciszkanie (OFM) Zgromadzenie Misji (CM) Misjonarze Klaretyni (CMF) Misjonarze Kombonianie (MCCI) Misjonarze Krwi Chrystusa (CPPS) Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej (OMI) Misjonarze Serca Jezusowego (MSC) Misjonarze Świętej Rodziny (MSF) Misjonarze z Mariannhill (CMM) Stowarzyszenie Misji Afrykańskich (SMA) Werbiści (SVD) Misjonarze Saletyni (MS) Misjonarze Redemptoryści (CSsR) Ojcowie Biali (MAfr) Sercanie (SCJ) Zgromadzenie Ducha Świętego (CSSp)

Aby zostać misjonarzem zakonnym trzeba skończyć 7-12 letnie studia, w zależności od formacji danego zgromadzenia. Misjonarz świecki może rozpocząć swoją działalność zazwyczaj po 1 roku przygotowań w specjalnych ośrodkach misyjnych.

Misjonarz u Świadków Jehowy

W wyznaniu Świadków Jehowy misjonarzem jest ochrzczony absolwent Biblijnej Szkoły Strażnicy – Gilead, który na głoszenie dobrej nowiny o Królestwie Bożym przeznacza 130 godzin w miesiącu.